Vaihdemoottorit

Valitse tarpeisiisi sopiva vaihtoehto laajasta valikoimastamme. Vaihteisiin yhteensopivat SEW-EURODRIVE-moottorit: mm. oikosulku-, momentti-, servo- tai räjähdyssuojatut moottorit.

Mikä on vaihdemoottori?

Vaihdemoottori
Vaihdemoottori
Vaihdemoottori

Vaihdemoottori on sähkömoottorin ja vaihteen yhdistelmä. SEW-EURODRIVEn patentoima vaihdemoottoriyhdistelmä juontaa juurensa vuoteen 1928. Silloin suunnitteluinsinööri ja yrittäjä Albert Obermoser keksi yhdistää vaihteen ja moottorin yhdeksi kokonaisuudeksi.

Siitä lähtien vaihdemoottoreita on edelleen kehitetty ja valmistajat ovat tuoneet markkinoille uusia ratkaisuja. Teknologian kehityksen myötä vaihde yhdistetään nykyään useimmiten servo- tai asynkronimoottoriin.

Vaihdemoottorin toiminta

Vaihdemoottorin toiminnassa vaihteella on keskeinen osa. Sen avulla muunnetaan sähkömoottorin vääntömomentti ja nopeus vastaamaan käytettävää sovellusta.

Vaihdemoottorissa moottorin nopeuden ja vaihteen toisionopeuden suhdetta kuvataan välityssuhteella i.

Vaihteen maksimivääntömomentti vaikuttaa siihen kuinka voimakkaita kuormia se pystyy välittämään ja minkälaisiin käyttöalueisiin se soveltuu. Vääntömomenttia mitataan newtonmetreinä (Nm).

Saatavilla olevat vaihdemoottorit

Sopivan vaihdemoottorin valintakriteerejä ovat mm. käytettävissä oleva tila ja kiinnitysmahdollisuudet. Vaihdemoottorit jaetaan tavallisesti kolmeen eri kategoriaan: lieriötappivaihdemoottorit, kulmavaihdemoottorit ja planeettavaihdemoottorit.

Vaihdemoottoreiden käyttökohteet

Vaihdemoottoreiden käyttökohteita on lukemattomia. Teollisessa tuotannossa niiden käyttöalueita ovat mm. kuljettimet, sekoittimet ja nostokäytöt.

Esimerkkejä käyttöalueista

Vaihdemoottoreita käytetään erilaisissa auto-, saha-, kaivos- ja juomateollisuuden sekä sisälogistiikan prosesseissa. Vaihdemoottoreilla on keskeinen rooli esim. tuotteiden valmistuksessa, varastoinnissa, lajittelussa, pakkaamisessa ja toimittamisessa.

Myös lentokenttien matkatavarakuljetinjärjestelmien ratkaisut on toteutettu vaihdemoottoreiden avulla.

Lisäksi tarkuutta vaativissa, dynaamisissa liikkeissä, kuten robotiikassa tai tavaran käsittelylaitteissa, tarvitaan servovaihdemoottoreita.

Vaihdemoottoreita käytetään myös viihdeteollisuudessa. Huvipuistolaitteiden, kuten vuoristoradan, vauhdinhurman tuottaa vaihdemoottori.

Vaihdemoottori 230 V tai 400 V jännitteellä

Mitä tyyppikilven 230 V / 400 V merkintä tarkoittaa

SEW-EURODRIVE vaihdemoottorin tyyppikilpi
SEW-EURODRIVE vaihdemoottorin tyyppikilpi
SEW-EURODRIVE vaihdemoottorin tyyppikilpi

Vaihdemoottoreita on saatavilla eri verkkojänniteluokissa. Käytetyimmät vaihdemoottoreiden jännitteet ovat 230 V tai 400 V. 400 V edellyttää toimiakseen tähtikytkentää. Sen sijaan 230 V:lle käytetään kolmiokytkentää.

Vaihdemoottorin tyyppikilvessä on maininta sallitusta jännitealueesta.

SEW EURODRIVEn vaihdemoottorin tyyppikilpimerkintä on joko jännitteellä 220 - 242 V / 380 - 420 V tai 254 - 277 V / 440 - 480 V.

SEW-EURODRIVEn vaihdemoottorivalikoima

Valitse vaihteisiin yhteensopivista moottoreistamme käyttötarkoitukseesi sopiva vaihtoehto. SEW-EURODRIVEn komponenttien modulaarinen rakenne mahdollistaa useita erilaisia vaihteiden ja moottoreiden yhdistelmiä.

Vaihteisiin yhteensopivat SEW-EURODRIVE-moottorit: vakio-, servo-, variaattori-, ruostumattomasta teräksestä valmistetut ja räjähdyssuojatut vaihdemoottorit.

Vaihdemoottorit

Vaihdemoottorit
Standard gearmotors

SEW-EURODRIVEn vakiovaihdemoottorit soveltuvat useisiin eri käyttötarkoituksiin. Niitä käytetään esim. tuotannon ja logistiikan sovelluksissa. Saatavilla on useita eri rakennekokoja vääntömomenttialueeseen 50 000 Nm asti.

Servovaihdemoottorit

Servovaihdemoottorit

Servovaihdemoottorimme ovat tehokkaita, nopeita ja tarkkoja. Niiden modulaarinen rakenne mahdollistaa useita erilaisia yhdistelmiä, yksilöllisten toiveidesi mukaisesti.

Esimerkiksi servovaihteen ja synkroni- tai asynkroniservomoottorin yhdistelmällä saavutetaan tarkka ja dynaaminen ratkaisu, jolla on suuri vääntömomentti.

Variaattorimoottorit

Variaattorimoottorit

Mekaanisia variaattorimoottoreita käytetään sovelluksissa, joissa kierroslukua säädetään portaattomasti. Käyttöalueita ovat mm. yksinkertaiset kuljettimet, pumput, sekoittimet, rakennusaineteollisuus ja erikoiskoneenrakennus. Portaattoman kierroslukusäädön voi tehdä helposti itse, joko mekaanisesti tai etäsäädöllä.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vaihdemoottorit

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vaihdemoottorit

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa vaihdemoottoreissa on korkealaatuinen ja helposti puhdistettava teräspinta. Ne soveltuvat erityisesti korkean hygieniatason alueille.

KES37- ja RES37-vaihdemoottoreiden pienen ja kompaktin rakenteen ansiosta niitä käytetään useissa erilaisissa hygieniasovelluksissa, kuten elintarvike-, juoma- tai lääketeollisuudessa. Ne ovat rakenteensa ansiosta erittäin pitkäikäisiä ja huoltovapaita. Ruostumaton teräspinta tekee niistä korroosion-, hapon- ja lipeänkestäviä.

Räjähdyssuojatut vaihdemoottorit

Räjähdyssuojatut vaihdemoottorit

Suurin osa SEW-EURODRIVEn vakio- ja servovaihdemoottoreista on saatavilla myös räjähdyssuojattuina malleina. Niitä voi käyttää turvallisesti kaikkialla maailmassa ja ne täyttävät paikalliset viranomaisvaatimukset.

Räjähdyssuojatut vaihdemoottorit ovat turvallinen ja erittäin tehokas vaihtoehto. Niillä on hyvä hyötysuhde ja suuret vääntömomentit. Ne soveltuvat räjähdysvaarallisille alueille, joilla esiintyy ilma-kaasu- tai ilma-pölyseoksia.

Vaihdemoottori 230 V vai 400 V jännitteellä

Sivut joilla on vierailtu viimeksi