RSS Feed

SEW Industrial Gears Oy nimitysuutisia

09.03.17

SEW-Industrial Gears Oy on SEW-EURODRIVE -konsernin omistama teollisuusvaihteiden suunnitteluun ja valmistukseen erikoistunut yhtiö.

SEW Industrial Gears Oy, Marja-Leena Mäkinen

Marja-Leena Mäkinen on nimitetty 1.3.2017 alkaen toimitusjohtajaksi. Mäkinen on aiemmin toiminut SEW-EURODRIVE -konsernissa useissa eri tehtävissä, viimeisimpänä SEW Industrial Gears Oy:n myyntijohtajana. SEW Industrial Gears Oy on vahvassa kasvussa oleva teollisuusvaihteita suunnitteleva ja valmistava kansainvälinen yritys. Yritys on osa SEW-EURODRIVE -konsernia.

Rainer Kiuru on nimitetty 1.3.2017 alkaen senior advisoriksi. Tehtävässään Kiuru tukee ja valmentaa SEW Industrial Gears Oy:n organisaatiota muun muassa asiakas- ja applikaatioratkaisujen kehittämisessä ja vaihde- ja valmistusteknologisissa erityiskysymyksissä. Kiuru on toiminut vuosikymmeniä haastavissa teollisuusvaihdealan tehtävissä, viimeisimpänä yrityksen teknologiajohtajana.

Mika Lämsä on nimitetty 1.3.2017 alkaen myyntijohtajaksi. Tehtävässään Lämsä vastaa SEW Industrial Gears Oy:n myynnistä kattaen asiakasratkaisujen kehittämisen ja myynnin, suunnittelun, teknologian sekä sisämyynnin. Lämsä siirtyy tehtävään yrityksen Customer Solution Development -tiimin päällikön tehtävästä.

Sami Kuokkanen on nimitetty 1.3.2017 alkaen Business Development Manager –tehtävään. Hän vastaa SEW-EURODRIVE -konsernin teollisuusvaihdeliiketoiminnan kehittämisestä Pohjoismaissa. Kuokkanen on toiminut vuosikymmeniä teollisuusvaihdealan tehtävissä. Hän raportoi tehtävässään SEW-EURODRIVE –konsernin Pohjoismaiden toiminnoista vastaavalle.

Sari Vola on nimitetty 1.3.2017 alkaen sisämyyntitiimin esimieheksi. Sisämyynti käsittää vaihteiden, komponenttien, varaosien, varavaihteiden sekä huoltotöiden myynnin prosessit. Vola on toiminut pitkään asiakaspalvelutehtävissä, viimeisimpänä yrityksen myyntiassistenttina.

Jari Marttala on aloittanut 1.3.2017 SEW Industrial Gears Oy:n operaatioiden kehitysprojektitehtävissä. Marttala on työskennellyt aikaisemmin SEW-Industrial Gears Oy:n toimitusjohtajana.

Anssi Währn on aloittanut 1.3.2017 SEW Industrial Gears Oy:n operaatioiden kehitysprojektitehtävissä. Währn on työskennellyt aikaisemmin SEW Industrial Gears (Tianjin) Co. Ltd:n toimitusjohtajana.