Yhteydenottolomake Sijainnit maailmanlaajuisesti

Kunnonvalvonta-palvelu

Kunnonvalvonta

Kunnonvalvonta-palvelumme tarjoaa käyttötekniikan ja käyttölaiteautomatisoinnin yksilöllistä ja järjestelmällistä tilavalvontaa.

Condition Monitoring

Suunnittelemme ja toteutamme kokonaisratkaisuja neuvonnasta ja järjestelmäsuunnittelusta aina asennukseen ja käyttöönottoon saakka.

Mittaamme, tulkitsemme ja visualisoimme määritetyt parametrit ja raportoimme tulokset edelleen asiakkaalle.

Seuraavia palveluita on saatavilla:

 • lämpökamerakuvaukset
 • vaihteiden visuaalinen tarkastus ja endoskopia
 • kuormitustila-analyysi
 • laitekohtaisten ympäristövaikutuksen analyysi
 • raportointi ja toimenpidesuositukset

Edut

 • Pienemmät varastointikustannukset

  Varaosavaraston tehokas optimointi.
 • Parempi tuottavuus

  Järjestelmän kapasiteetin parempi hyödyntäminen.
 • Korkeampi käyttöaste

  Huollon ja kunnossapidon sekä seisonta-aikojen parempi ennakoitavuus.
 • Parempi käyttöturvallisuus

  Koneiden ja järjestelmien jatkuva analysointi ja valvonta.

Kunnonvalvontalaitteita

Valitse käyttöönotto- ja kunnossapitoratkaisut modulaarisesta huoltopalvelut-konseptistamme.

Öljynanalysointilaite DUO

Öljyn kuntoon perustuva analyysi

Ominaisuudet

 • Anturi, jolla selvitetään vaihdeöljyn jäljellä oleva käyttöikä ja osoitetaan öljynvaihdon oikea ajankohta.
 • Vaihteeseen asennettu lämpöanturi mittaa öljyn lämpötilan ja lähettää tiedon tulkintayksikölle, joka laskee sen pohjalta kyseisen öljylaadun jäljellä olevan käyttöajan.
 • Valvontayksikkö ottaa huomioon eri öljyjen hapettumisominaisuudet lämpökuormituksen alaisina.

Edut

 • Optimoidut öljynvaihtovälit
 • Öljyn kestoiän optimaalinen hyödyntäminen
 • Käyttöönotto suoraan DUO-yksiköstä ilman tietokonetta
 • Jäljellä olevan kestoiän tunnistaminen ja lukeminen
 • Viiden eri öljytyypin parametrointi
 • Varoitus ylitettäessä esimääritetyt raja-arvot, esim. öljyn maksimilämpötila
 • Öljyn vanhenemisen jatkuva valvonta
 • Yksilöllisesti suunniteltavat huoltovälit

UUTUUS: Jarrun kunnon ja toiminnan seurantalaite DUE (pyörrevirtamittaus)

Jarrudiagnoosi jatkuvalla toiminta- ja kulumisvalvonnalla

Ominaisuudet:

 • Anturi jarrun kulumisen (BE../ BF.. / BT..) ja toiminnan valvontaan
 • Mittausjärjestelmä toimintavälyksen kosketuksettomaan valvontaan
 • Jarrun moitteetonta toimintaa ja jarrupintojen kulumista valvotaan luotettavasti kahden anturin avulla.

Edut

 • Jarrupintojen kuluminen havaitaan ajoissa
 • Jarrujen toimintaa valvotaan luotettavalla tavalla
 • Kosketukseton ja samalla kulumaton mittausjärjestelmä
 • Tulkinta suoraan SEW-EURODRIVE-taajuusmuuttajalla ja vastaavalla virheprotokollalla
 • Kosteita olosuhteita varten saatavissa kotelointiluokkaan IP66 saakka
 • Räätälöidyt, kulumisesta riippuvat huoltovälit

Jarrun kunnon ja toiminnan seurantalaite DUB (lisävaruste)

Jarruvalvonta

Ominaisuudet

 • Anturi jarrun kulumisen ja toiminnan valvontaan
 • SEW-EURODRIVEn taajuusmuuttaja tai ohjausjärjestelmä analysoi käyttöjännitteestä riippuvan signaalin.
 • Jarrun moitteetonta toimintaa ja jarrupintojen kulumista valvotaan luotettavasti kahden anturin avulla.

Edut

 • Jarrupintojen kuluminen havaitaan ajoissa
 • Jarrujen toimintaa valvotaan luotettavalla tavalla
 • Mikrokytkimen tilasignaali sekä avaajana (kulumisvalvonta) että sulkijana (toimintavalvonta)
 • Helposti käsiteltävä käyttöjännitteestä riippuvainen lähtösignaali
 • Tulkinta SEW-EURODRIVE-taajuusmuuttajalla ja vastaavalla virheprotokollalla
 • Kosteita olosuhteita varten saatavissa kotelointiluokkaan IP66 saakka
 • Tunnistimien sisällä itsepuhdistuvat koskettimet
 • Yksilöllisesti suunniteltavat huoltovälit

Voiteluaineista saatava tieto

Öljyanalyysi
Säännölliset öljyn tarkistukset antavat tietoa öljystä ja vaihteesta

Vaihteen komponentit, joiden kanssa öljy on käytön aikana kosketuksissa, siirtävät mekaanisen ja lämpöjännityksen seurauksena kulumishiukkasia. Öljyntarkastus sisältää tietoa voiteluaineen kunnosta sekä vaihteen ja vaihteen osien tilasta.

Säännöllisillä tarkastuksilla voidaan tehdä tarkkoja johtopäätöksiä öljyn ikääntymisestä ja komponenttien kulumisesta.

SEW-EURODRIVE on tiiviissä yhteistyössä voiteluanalyysejä suorittavan riippumattoman laboratorion OELCHECK GmbH:n kanssa. Autamme mielellämme käyttämiesi voiteluaineiden analysointiprosessissa.

Näin vähennät seisokkiaikaa, tehostat kunnonvalvontaa ja mahdollisuuksien mukaan myös pidennät käyttölaitteesi öljynvaihtoväliä.

Öljyanalyysin kuvaus

 • Öljyanalyysi tilattu
 • Öljyanalyysisarja toimitettu
 • Öljynäyte otettu
 • Öljynäyte palautettu
 • Öljy analysoitu
 • Analyysiraportti lähetetty

Edut

 • Minimoi tuotannon seisokit tunnistamalla käyttölaitteen kulumisen varhaisessa vaiheessa
 • Öljyn kunnon analysointi mahdollistaa pidemmät öljynvaihtovälit
 • Voiteluaineiden epäpuhtauksien (esim. vesi tai pöly) aiheuttamien vahinkojen välttäminen
 • Olosuhteisiin perustuvan kunnonvalvonta- ja huoltotoimenpiteiden öljynvaihdon ajoittaminen.
 • Selkeä öljyanalyysin diagnostiikka sisältää myös toimenpidesuositukset.
 • Öljyanalyysit voi yhdistää myös muihin modulaarisen järjestelmämme palveluihin.

Analyysiraportin tekniset tiedot

Analyysiraportti sisältää öljyn kokonaisarvion. Uusimpiin laboratorioarvioihin perustuvien kirjallisten havaintojen lisäksi raportti sisältää myös suosituksen öljynvaihtovälistä.


Kuluminen (vaihde)

Seuraavat kulumismetallit analysoidaan:

 • Rauta [mg/kg]
 • Kromi [mg/kg]
 • Tina [mg/kg]
 • Alumiini [mg/kg]
 • Nikkeli [mg/kg]
 • Kupari [mg/kg]
 • Lyijy [mg/kg]
 • Mangaani [mg/kg]
 • Molybdeeni [mg/kg]
 • ja PQ (particle quantifier) -indeksi


Epäpuhtaudet (vieraat aineet)

Seuraavat aineet voivat ajan myötä kontaminoida vaihdeöljyä, ja siksi ne analysoidaan:

 • Pii [mg/kg]
 • Kalium [mg/kg]
 • Natrium [mg/kg]
 • Vesi [%]


Öljyn kunto

Öljyn ikääntyessä sen fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet muuttuvat. Analyysi sisältää:

 • Viskositeetti 40°:ssa [mm2/s]
 • Viskositeetti 100°:ssa [mm2/s]
 • Viskositeetti-indeksi
 • Hapetus [A/cm]


Lisäaineet (öljykomponentit)

Öljyjen lisäaineiden osuus voi ajan myötä muuttua (laskea). Analyysi sisältää:

 • Kalsium [mg/kg]
 • Magnesium [mg/kg]
 • Sinkki [mg/kg]
 • Fosfori [mg/kg]
 • Barium [mg/kg]
 • Boori [mg/kg]


Lisätestit

Jos yksi kulumis- / epäpuhtausarvoista ylittää 1 mg/kg, tehdään seuraavat lisäanalyysit:

 • Neutralisaatioluku [mgKOH/g]
 • Infrapunaspektri

Sivut joilla on vierailtu viimeksi