MOVIFIT® MC-ohjain

MOVIFIT® MC-ohjainta käytetään moottorinläheiseen ohjaukseen. Järjestelmän voi parametroida standardisoiduilla sovellusmoduuleilla ja jopa kolmen käyttölaitteen kanssa.

Ohjain vaativiin käyttölaiteratkaisuihin

MOVIFIT® MC-ohjain MOVIMOT®:ille
MOVIFIT® MC-ohjain MOVIMOT®:ille
MOVIFIT® MC-ohjain MOVIMOT®:ille

Technology-toimintotason MOVIFIT® MC-ohjaimella toteutetaan vaativia käyttölaitetehtäviä ja monimutkaisia järjestelmäkohtaisia ohjelmistovaatimuksia jopa kolmelle MOVIMOT®-vaihdemoottorille, joissa on taajuusmuuttaja.

Technology-toimintotaso tarjoaa sekä mahdollisuuden käyttää standardisoituja sovellusmoduuleita että toteuttaa järjestelmäkohtaiset vaatimukset suoralla ohjelmoinnilla. MOVIFIT® MC huolehtii aina järjestelmäosan koko energiansyötöstä.

Sovellustoimintoja voi toteuttaa moduuleihin yhdistettynä ilman monimutkaista ohjelmointia. Helppo parametrointi, jota ohjataan vaistonvaraisella ohjatulla käyttöönotolla, mahdollistaa monimutkaisten liikkeiden toteutuksen, esim. jopa kolmen MOVIMOT®:in nokka-asemoinnin. Lisäksi toimintoja voi ohjata vapaasti IEC 61131 -standardin mukaisilla kielillä.

MOVIFIT® MC-ohjaimella on monia etuja. Kotelointiluokka IP65 on vakiovaruste. Tukeva alumiininen painevalukotelo on jaettu elektroniikkayksikköön (EBOX) ja liityntäyksikköön (ABOX). Kotelossa on vain yhdellä ruuvilla toimiva sulkumekanismi. Asennus ja laitteen vaihto huoltotapauksissa sujuvat nopeasti.

Laajojen turvatoimintojen ansiosta jakajaa voi käyttää myös turvateknisissä sovelluksissa. Esim. MOVIMOT®-käyttölaitteiden turvallinen poiskytkentä ja kenttäväylän kautta aktivoitavat, kierrosluvusta riippuvaiset turvatoiminnot ovat hyödyllisiä toimintoja.

Konfiguroi tarvitsemasi tuote

 • Tuotetta koskevat yksityiskohtaiset tiedot
 • CAD-tiedot ja konfigurointia koskevat dokumentit
 • Pyydä tarjous tai tilaa suoraan
Konfiguroi tuote nyt

Edut

 • Erittäin joustava

  käyttölaitetopologian yksilöllisen sovituksen ansiosta: käyttölaitteiden lukumäärä, turvatekniikka, kenttäväylä.
 • Järjestelmän nopea käyttöönotto

  mahdollisen esikäyttöönoton ansiosta ilman käynnissä olevaa ohjausta. Laitteen voi vaihtaa avaamalla vain yhden ruuvin.
 • Helppo käyttöönotto

  standardisoitujen sovellusten ansiosta, sisältäen prosessirelevanttien hajautettujen antureiden tulkinnan.
 • Yksilöllinen suunnittelu

  kaikkien yleisten väyläjärjestelmien tukemisen ja IEC-rakenneosilla tehtävän vapaan ohjelmoinnin ansiosta.
 • Sertifioitu turvallisuus

  erilaisten turvalisälaitteiden ansiosta, turvallisesta poiskytkennästä aina turvalliseen liikuttamiseen.

Ominaisuudet

 • Energia-, tiedonsiirto- ja toimintojakaja MOVIMOT®:ille
 • Enintään 3 MOVIMOT®-käyttölaitetta voi kytkeä hybridikaapelilla
 • Vapaasti ohjelmoitava standardin IEC 61131 mukaisesti
 • Integroitu energianjako ja johdonsuoja enint. 6mm2
 • Lisävarusteena huoltokytkin
 • Valinnainen inkrementtianturikytkentä
 • Laajat integroidut tiedonsiirtoliitännät:
  • PROFIBUS® (valinnaisesti PROFIsafe)
  • PROFINET® IO (valinnaisesti PROFIsafe)
  • DeviceNeETTM
  • EtherNET/IPTM
  • Modbus/TCP
 • Laajat turvallisuustoiminnot
 • Integroidut digitaaliset sisäänmenot ja ulostulot
 • CAN-/SBus-liityntä ulkoisille komponenteille
 • Parametroitava sovellusmoduuli, nokka-asemointi kolmelle MOVIMOT®:ille
 • Integroitu parametrimuisti
 • Selkeä diagnoosi LEDien avulla
 • Laajennettu parametrointi ja diagnoosi MOVITOOLS® MotionStudion tai kenttäväylän kautta
 • Pistoliittimet energiaa, moottoria (teho) ja anturia varten
 • Tukeva alumiinikotelo
 • Kotelointiluokka IP65
 • Hyväksyntä: CE, UL ja C-Tick

Tekniset tiedot

 • MOVIMOT®:in tehoalue 0,37 - 4 kW, kaksi rakennekokoa
 • MOVIFIT®-MC:n jännitealue 3 x 380 V - 500 V / 50 Hz - 60 Hz
 • 12 DI + 4 DIO (DI=Digital in, DIO=Digital in/out)

Liitäntävaihtoehdot

Ohjaimessa on elektroniikkayksikkö (EBOX) ja kuvassa näkyvä liityntäyksikkö (ABOX). MOVIFIT®:in liityntäyksikkö (ABOX) toimii suurena pistokkeena on ja täysin passiivinen. Kaksi mallia:

MOVIFIT®-vakioliitäntäkotelo

Vakioliitäntäkotelo (ABOX)

Kaikki kytkettävät kaapelit on johdettu ABOXiin kaapeliläpivientien kautta ja johdotettu liittimiin.

MOVIFIT®-hybridiliitäntäkotelo

Hybridiliitäntäkotelo (ABOX)

MOVIFIT®:in hybridiliitäntäkotelossa (ABOX) on erilaisia pistoliitäntöjä. Tehonsyötön kaapelit sekä moottorikaapelit on johdettu ABOX:iin kaapeliläpivientien kautta ja sen jälkeen kytketty liittimiin. Digitaalisille tuloille ja lähdöille käytetään M12-pistokkeita. Väyläjärjestelmän voi kytkeä pistokkeilla. Väyläpistokkeet ovat erilaisia käytetystä kenttäväylästä riippuen.

Toimintotaso

Toimintotaso kuvaa MOVIFIT®-laitteisiin tarkoitetun ohjelmiston toimintalaajuutta:

 • Ohjelmistotoiminnallisuus
 • Digitaalisten tulojen ja lähtöjen käsittely
 • Paikallinen järjestelmän ohjaus
 • Käyttöönotto, käyttö ja diagnoosi
Parametroitavat sovellusmoduulit

Toimintotaso "Technology"

Parametroitavat sovellusmoduulit – standardisoidut sovellustoiminnot

 • Standardisoidut toiminnot
 • Ohjaus ja diagnoosi kenttäväylän kautta
 • Parametrien asetusten teko ohjelmoinnin sijaan
 • Käyttöönotto ja diagnoosi MOVITOOLS® MotionStudiolla
Vapaa ohjelmointi

Vapaa ohjelmointi (MOVI-PLC® / MOVITOOLS® MotionStudio)

 • Ohjelmointi IEC 61131 -standardin mukaan (esim. KOP-, FUP-, AWL-, ST-, AS-muodossa)
 • MOVITOOLS® MotionStudio, jossa PLC-editori, Application Builder jne.
 • Monivaiheinen kirjastorakenne
  (MOVI-PLC®-ohjaussarjan sovellus- ja ohjelmamoduulit)
 • PLCopen-sertifioidut Motion-lohkot

Toimintaturvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus: safetyDRIVE

Turvallinen valvonta ja reagointi. Turvallisesta poiskytkennästä (STO) aina kierroslukuriippuvaisiin turvatoimintoihin (SDI, SLS). Jakaja on saatavilla erilaisilla turvateknisillä ominaisuuksilla ja lisälaitteilla varustettuna myös yhdessä MOVIMOT®:in kanssa.

Toimintoja voi ohjata turvallisten liitinten ja myös PROFISAFEn kautta. Itsenäisessä käytössä turvalisäalaite S12 voi huolehtia turvallisuuteen vaikuttavien signaalien ja toimintojen paikallisesta tulkinnasta, käsittelystä ja poiskytkennästä. Ylemmän tason turvaohjausta ei tarvita itsenäisessä käytössä.

Turvatoiminto MOVIMOT®:issa

Vaihdemoottori ja taajuusmuuttaja MOVIMOT®

Sisäänrakennettu turvatekniikka taajuusmuuttajalla MOVIMOT® varustetussa vaihdemoottorissa

Standardin IEC 61800-5-2 mukaiset turvatoiminnot:

 • Turvallinen poiskytkentä (STO)
 • Turvallinen pysäytys SS1(c)
 • Hyväksyntä:
  • Standardin EN 954-1 mukainen kategoria 3
  • Toiminnan taso d standardin EN ISO 13849-1 mukaan
  • SIL 2 standardin IEC 61800-5-2 mukaan

MOVIFIT®-turvalisälaitteet S11 ja S12

Sulje taulukko
MOVIFIT® Toiminnallinen turvallisuus: MOVIFIT®-MC
Turvalisälaite S11 S12
Yksityiskohtaisesti Turvallisuuteen vaikuttava elektroniikkarakenneryhmä, jossa on turvalliset tulot ja lähdöt Parametroitava lisäkortti, jossa on turvalliset tulot ja lähdöt
Kaaviomainen esitystapa MOVIFIT®-MC – turvalisälaite S11
suurempi kuva – klikkaa tästä (JPG)
MOVIFIT®-MC – turvalisälaite S12
suurempi kuva – klikkaa tästä (JPG)
Tiedonsiirto PROFIsafe PROFIsafe
Standardin IEC 61800-5-2 mukaiset turvatoiminnot

 • Turvallinen poiskytkentä (STO)
 • Turvallinen pysäytys SS1(c)

 • Turvallinen poiskytkentä (STO)
 • Turvallinen pysäytys (SS1(a), SS1(c))
 • Turvallinen liike (SDI, SLS)

Turvalliset tulot ja lähdöt

 • 2x 2-napaiset turvalliset tulot (F-DI)
 • 2x 2-napaiset turvalliset lähdöt (F-DO)
 • 1x 2-napainen turvallinen lähtö käyttölaitteen turvalliseen pysäytykseen (F-DO_STO)


Kaksi vaihtoehtoa:

S12A

 • 2x 2-napaiset turvalliset tulot F-DI (OSSD-kykyinen)
 • 2 pulssilähtöä
 • 1x 2-napaiset turvalliset lähdöt F-DO
 • 1x 2-napainen turvallinen lähtö käyttölaitteen turvalliseen pysäytykseen (STO)


S12B

 • 2x 4-napaiset turvalliset tulot F-DI (OSSD-kykyinen)
 • 2 pulssilähtöä
 • 1x 2-napainen turvallinen lähtö laitteen sisäisesti STO

Käyttö Kenttäväylä PROFIsafessä Kenttäväylä PROFIsafessä ja itsenäinen käyttö
Tänne on sijoitettu taulukko

Käyttöalueet

MOVIFIT® MC-ohjaimen käyttö hajautetussa järjestelmärakentamisessa

Joustavissa kenttäkäyttöön tarkoitetuissa käyttölaiteratkaisuissa, joissa on MOVIFIT® MC ja MOVIMOT®, pääpaino on kuljetus- ja logistiikkateollisuuden, ajoneuvoteollisuuden sekä elintarvike- ja juomateollisuuden kuljetinsovelluksissa:

 • Lavakuljettimet
 • Yksinkertainen alustakuljetustekniikka
 • Säiliöiden ja laatikoiden kuljetus
 • Matkalaukkujen kuljetus

Sivut joilla on vierailtu viimeksi