MOVIFIT® FC-sovellustaajuusmuuttajan Technology-malli

MOVIFIT® FC Technology-mallin taajuusmuuttajaa käytetään ratkaisuissa, joissa taajuusmuuttaja on asennettu moottorin välittömään läheisyyteen. Sillä voi parametroida standardisoituja toimintoja tai ohjelmoida monimutkaisia tehtäviä.

Hajautettu käyttölaitekonsepti vaativiin kuljetinratkaisuihin

MOVIFIT{{®}}-FC-sovellustaajuusmuuttaja
MOVIFIT{{®}}-FC-sovellustaajuusmuuttaja
MOVIFIT{{®}}-FC-sovellustaajuusmuuttaja

Technology-toimintotason hajautetulla MOVIFIT® FC-sovellustaajuusmuuttajalla voi toteuttaa vaativia ratkaisuja eri käyttötarkoituksiin. Technology-malli tarjoaa sekä mahdollisuuden käyttää standardisoituja sovellusmoduuleita että toteuttaa järjestelmäkohtaiset vaatimukset suoralla ohjelmoinnilla. Sillä voi ohjata sekä yksinkertaisia kierroslukusäädeltyjä apuakseleita että yksinkertaisia nostoakseleita ja monimutkaisia kuljetinakseleita.

Sovellustaajuusmuuttajassa on paljon turvatoimintoja. Se tukee lähes kaikkia yleisiä kenttäväyläjärjestelmiä. MOVIFIT® FC taajuusmuuttajan voi yhdistää DRU..J-sarjan energiatehokkaisiin moottoreihin (IE4-moottorit) ja tehokkaaseen jarrunohjaimeen. Näin säästyy energiaa ja kustannuksia.

Eri sovellustoimintoja voidaan toteuttaa ilman monimutkaista ohjelmointia. Helppo parametrointi ohjatun käyttöönoton avulla. Se mahdollistaa monimutkaistenkin liikkeiden toteutuksen, esim. enintään kolmen MOVIMOT®:in nokka-asemoinnin. Lisäksi toimintoja voi ohjata vapaasti IEC 61131 -standardin mukaisilla kielillä. Saatavilla on laaja valikoima eri ohjelmointirakenneosia yksilöllisten ratkaisujen toteuttamiseen. Yhtenäiset engineering-ratkaisut saadaan aikaan MOVITOOLS®-MotionStudiolla. Se sisältää kaikki tarvittavat työkalut järjestelmän automatisointiin ja käyttöönottoon.

Kotelointiluokka IP65 on MOVIFIT® FC -taajuusmuuttajan vakiovaruste. Tukeva alumiininen painevalukotelo on jaettu elektroniikkayksikköön (EBOX) ja liityntäyksikköön (ABOX). Kotelon sulkumekanismi toimii yhdellä ainoalla ruuvilla, mistä johtuen asennus ja laitteen vaihto sujuvat huoltotapauksissa nopeasti.

Aikaa ja kustannuksia säästyy myös asennuksessa. Energian ja tiedonsiirron integroidun T-jakajan, sisäänrakennetun huoltokytkimen ja digitaalisten I/O:iden ansiosta asennuksessa ei tarvita useita erilaisia ulkoisia lisäkomponetteja.

HygienicPlus-malli on saatavilla vakiovarusteena. Se soveltuu käyttöön erityisissä ympäristöolosuhteissa, esim. juomateollisuuden kosteissa tiloissa.

Konfiguroi tarvitsemasi tuote

 • Tuotetta koskevat yksityiskohtaiset tiedot
 • CAD-tiedot ja konfigurointia koskevat dokumentit
 • Pyydä tarjous tai tilaa suoraan
Konfiguroi tuote nyt

Edut

 • Erittäin joustava

  Ratkaisu soveltuu sekä yksinkertaisten että monimutkaisten nostoakseleiden asemointiin kaikissa väyläjärjestelmissä.
 • Alhaiset kokonaiskustannukset

  energiaooptimoidun jarrunohjaimen ja IE2–IE4-moottoreiden ansiosta eikä ulkoisia komponentteja tarvita.
 • Helppo käyttöönotto

  standardisoitujen sovellusten ansiosta.
 • Järjestelmä säilyy käyttökunnossa

  esikäyttöönoton ansiosta ilman käynnissä olevaa ohjausta.
 • Sertifioitu turvallisuus

  tiedonsiirtoa koskevien turvalisälaitteiden ansiosta, turvallisesta poiskytkennästä aina turvalliseen liikuttamiseen.

Ominaisuudet

 • Hajautettu taajuusmuuttaja, jossa on laaja toimintovalikoima
 • Tasainen kierroslukusäätely, tahdistetut liikkeet, yksinkertaiset nostoakselit
 • Vapaasti ohjelmoitava standardin IEC 61131 mukaisesti
 • Integroitu T-jakaja syöttö- ja ohjausjännitteelle, enint. 6 mm²
 • Integroitu energiatehokas jarrunhallinta eri jarrujännitteille
 • Valinnaisesti sisäinen (ABOX:iin integroitu) tai ulkoinen jarruvastus
 • Lisävarusteena huoltokytkin
 • Valinnainen inkrementtianturikytkentä
 • Laajat integroidut tiedonsiirtoliitännät:
  • PROFIBUS® (valinnaisesti PROFIsafe)
  • PROFINET® IO (valinnaisesti PROFIsafe)
   • PROFINET® IO (SC RJ POF)
  • DeviceNETTM
  • EtherNETTM/IP
  • Modbus/TCP
 • Laajat turvatoiminnot
 • Integroidut digitaaliset sisäänmenot ja ulostulot
 • CAN-/SBus-liitäntä ulkoisille komponenteille
 • Parametroitavat sovellusmoduulit (esim. nokka-asemointi, väyläasemointi)
 • Integroitu parametrimuisti
 • Selkeä diagnoosi LEDien avulla
 • Laajennettu parametrointi ja diagnoosi MOVITOOLS® MotionStudion tai kenttäväylän kautta
 • Pistokeliittimet energiaa, moottoria (teho) ja anturia varten
 • Tukeva alumiinikotelo
 • Kotelointiluokka IP65 (valinnaisesti IP69K)
 • Yleiset hyväksynnät: CE, UL, C-Tick

Tekniset tiedot

 • Tehoalue 0.37 … 4 kW, kaksi kokoa
  • Rakennekoko BG1: 0,37 - 1,5 kW
  • Rakennekoko BG1: 2,2 - 4,0 kW
 • Jännitealue 3 x 380 V - 500 V / 50 Hz - 60 Hz
 • 12 DI + 4 DI/O, toimintotaso Classic ja kenttäväylä PROFINET®

Liityntävaihtoehdot

Sovellustaajuusmuuttajassa on elektroniikkayksikkö (EBOX) ja kuvassa näkyvä liityntäyksikkö (ABOX). MOVIFIT®:in liityntäyksikkö (ABOX) toimii suurena pistokkeena on ja täysin passiivinen. Kaksi mallia:

MOVIFIT®-vakioliityntäkotelo

Kaikki kytkettävät kaapelit on johdettu ABOXiin kaapeliläpivientien kautta ja johdotettu liittimiin.

MOVIFIT®-hybridiliityntäkotelo

MOVIFIT®:in hybridiliityntäkotelo (ABOX) toimii myös suurena pistokkeena. Myös se sisältää ainoastaan liitäntätekniikkaa. Tehonsyötön kaapelit sekä moottorikaapelit on johdettu ABOX:iin kaapeliläpivientien kautta ja sen jälkeen kytketty liittimiin. Digitaalisille tuloille ja lähdöille käytetään M12-pistokkeita. Väyläjärjestelmän voi kytkeä pistokkeilla. Väyläpistokkeet ovat erilaisia käytetystä kenttäväylästä riippuen.

Toimintotaso

Toimintotaso kuvaa MOVIFIT®-laitteisiin tarkoitetun ohjelmiston toimintoja:

 • Ohjelmistotoiminnot
 • Digitaalisten tulojen ja lähtöjen käsittely
 • Paikallinen järjestelmän ohjaus
 • Käyttöönotto, käyttö ja diagnoosi

Toimintotaso "Technology"

Parametroitavat sovellusmoduulit – standardisoidut sovellustoiminnot

 • Standardisoidut toiminnot
 • Ohjaus ja diagnoosi kenttäväylän kautta
 • Parametrien asetusten teko ohjelmoinnin sijaan
 • Käyttöönotto ja diagnoosi MOVITOOLS® MotionStudiolla

Vapaa ohjelmointi (MOVI-PLC® / MOVITOOLS® MotionStudio)

 • Ohjelmointi standardin IEC 61131 mukaan (esim. KOP-, FUP-, AWL-, ST-, AS-muodossa)
 • MOVITOOLS® MotionStudio, jossa PLC-editori, Application Builder jne.
 • Monivaiheinen kirjastorakenne
  (Ohjaussarjan sovellus- ja ohjelmamoduulit MOVI-PLC®)
 • PLCopen-sertifioidut Motion-lohkot

Turvatoiminnot

Toiminnallinen turvallisuus: safetyDRIVE

Turvallinen valvonta ja reagointi. Turvallisesta poiskytkennästä (STO) aina kierroslukuriippuvaisiin turvatoimintoihin (SDI, SLS). Jakaja on saatavilla erilaisilla turvateknisillä ominaisuuksilla ja lisälaitteilla varustettuna myös yhdessä MOVIMOT®:in kanssa.

Toimintoja voi ohjata turvallisten liitinten ja myös PROFIsafe:n kautta. Itsenäisessä käytössä turvalisäalaite S12 voi huolehtia turvallisuuteen vaikuttavien signaalien ja toimintojen paikallisesta tulkinnasta, käsittelystä ja poiskytkennästä. Ylemmän tason turvaohjausta ei tarvita itsenäisessä käytössä.

safetyDRIVE

on malliesimerkki laitteisto- ja koneturvallisuudesta. Käyttölaitetekniikan lisäksi valikoimaan kuuluu myös erilaisia turvallisuutta koskevia palveluita. safetyDRIVE auttaa estämään työtapaturmia. Samalla säästetään turva-alueiden kustannuksia ja parannetaan tuottavuutta.

Lisätietoja koskien safetyDRIVEa ja EY-konedirektiiviä 2006/42/EY.

Turvatoiminto MOVIMOT®:issa

Sisäänrakennettu turvatekniikka taajuusmuuttajalla MOVIMOT® varustetussa vaihdemoottorissa

Standardin IEC 61800-5-2 mukaiset turvatoiminnot:

 • Turvallinen poiskytkentä (STO)
 • Turvallinen pysäytys SS1(a) ja SS1 (c)
 • Turvallinen liike (SDI, SLS)
 • Hyväksyntä:
  • Standardin EN 954-1 mukainen kategoria 3
  • Toiminnan taso d standardin EN ISO 13849-1 mukaan
  • SIL 2 standardin IEC 61800-5-2 mukaan

MOVIFIT®-turvalisälaitteet S11 ja S12

Sulje taulukko
MOVIFIT® Toiminnallinen turvallisuus: MOVIFIT®-FC
Turvalisälaite S11 S12
Yksityiskohtaisesti Turvallisuuteen vaikuttava elektroniikkarakenneryhmä, jossa on turvalliset tulot ja lähdöt Parametroitava lisäkortti, jossa on turvalliset tulot ja lähdöt
Kaaviomainen esitystapa MOVIFIT®-FC – turvalisälaite S11
suurempi kuva – klikkaa tästä (JPG)
MOVIFIT®-FC – turvalisälaite S12
suurempi kuva – klikkaa tästä (JPG)
Tiedonsiirto PROFIsafe PROFIsafe
Standardin IEC 61800-5-2 mukaiset turvatoiminnot

 • Turvallinen poiskytkentä (STO)
 • Turvallinen pysäytys SS1(c)

 • Turvallinen poiskytkentä (STO)
 • Turvallinen pysäytys (SS1(a), SS1(c))
 • Turvallinen liike (SDI, SLS)

Turvalliset tulot ja lähdöt

 • 2x 2-napaiset turvalliset tulot (F-DI)
 • 2x 2-napaiset turvalliset lähdöt (F-DO)
 • 1 x 2-napainen turvallinen lähtö käyttölaitteen turvalliseen pysäytykseen (F-DO_STO)
Kaksi vaihtoehtoa:

S12A

 • 2x 2-napaiset turvalliset tulot F-DI (OSSD-kykyinen)
 • 2 pulssilähtöä
 • 1x 2-napaiset turvalliset lähdöt F-DO
 • 1 x 2-napainen turvallinen lähtö käyttölaitteen turvalliseen pysäytykseen (STO)


S12B

 • 2x 4-napaiset turvalliset tulot F-DI (OSSD-kykyinen)
 • 2 pulssilähtöä
 • 1x 2-napainen turvallinen lähtö laitteen sisäisesti (STO)

Käyttö Kenttäväylä PROFIsafessä Kenttäväylä PROFIsafessä ja itsenäinen käyttö
Tänne on sijoitettu taulukko

Hygenic Design

HygienicPlus-malli täyttää juoma- ja elintarviketeollisuuden ja myös kemian- ja lääketeollisuuden korkeat hygieniavaatimukset. Kenttäkäyttöön sopivan MOVIFIT®-FC:n toimintotasoa voi nostaa käytettäväksi kosteissa tiloissa.

 • Kotelointiluokka IP69K standardin DIN 40050-9 mukaisesti. MOVIFIT®-kotelo on suljettu ja kaikki kaapelin läpiviennit tiivistetty kotelointiluokan edellyttämällä tavalla.
 • Helposti puhdistettava kotelo (Self-Draining)
 • Tarttumaton suojapinnoite
 • Mekaanisia vaurioita kestävä iskunkestävä pinta
 • Soveltuu yhteen erilaisten puhdistusaineiden kanssa

Energiatehokkuus

Tehokas säätelymenetelmä IE2–IE4-moottoreille ja energiaoptimoitu jarrunohjaus. Järjestelmän käyttö sujuu energiatehokkaasti MOVIFIT® FC-sovellustaajuusmuuttajalla. Porrastuksen ja skaalauksen voi toteuttaa yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Sulje taulukko
Teholuokat IE1
Standard
Efficiency
IE2
High
Efficiency
IE3
Premium
Efficiency
IE4
Super
Premium
Efficiency
Line Start Permanent -kestomagneetti (LSPM) DR..-sarjan moottoreissa   DRE 80MJ4 DRP 90MJ4 DRU 90LJ4
Sarjan DR.. kolmivaihemoottorit DRS 90M4 DRE 90L4 DRP 100M4  
Tänne on sijoitettu taulukko

Käyttöalueet

Joustavissa kenttäkäyttöön tarkoitetuissa käyttölaiteratkaisuissa, joissa on MOVIFIT®-FC, pääpaino on kuljetus- ja logistiikkateollisuuden, ajoneuvoteollisuuden sekä elintarvike- ja juomateollisuuden kuljetinsovelluksissa:

 • Dynaamiset lavakuljettimet
 • Yksinkertainen alustakuljetustekniikka
 • Pienet ja yksinkertaiset nostinlaitteet
 • Kääntöpöydät
 • Nurkkakuljetusyksiköt
 • Säiliöiden ja laatikoiden kuljetus
 • Matkalaukkujen kuljetus
 • Ruuhkakuljettimet
 • Ajoakselit, raideohjaus, riippuradat

Sivut joilla on vierailtu viimeksi