Turvallinen tiedonsiirto

SEW-EURODRIVEn käyttölaiteratkaisut takaavat turvallisen tiedonsiirron järjestelmän kaikilla tasoilla. Valittavissa on integroitu tai modulaarinen laajennettava tiedonsiirto sekä keskitetyissä että hajautetuissa asennusratkaisuissa.

Luotettava järjestelmän kaikilla tasoilla

Turvallinen tiedonsiirto
Turvallinen tiedonsiirto
Turvallinen tiedonsiirto

SEW-EURODRIVEn tiedonsiirto perustuu PROFIsafe -turvakenttäväylään.

PROFIsafen luotettava tiedonsiirto takaa järjestelmien ja automatisointikonseptien toimintaturvallisuuden.

Hyödynnä komponenttien tiedonsiirtokykyä sekä keskitetyissä että hajautetuissa koneissa ja järjestelmissä.

Pyydä lisätietoja!

 • Henkilökuntamme neuvoo mielellään.
 • Kattava alueellinen myyntiverkosto. Lähellä sinua.
 • Tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Yksi kumppani.

Edut

 • Turvallinen tiedonsiirto

  Keskitetyissä ja hajautetuissa asennuksissa on integroitu tai modulaarisesti laajennettu turvaoptio.
 • Kattava tiedonsiirto

  Tiedonsiirto toimii järjestelmäarkkitehtuurin kaikkien tasojen ja käyttötekniikan välillä.

Teknologia

PROFIBUS-yhteensopiva käyttötekniikka, jossa on integroitu tai modulaarisesti laajennettava MOVISAFE®-turvaoptio:

Kytkentäkaappiasennus

 • Moniakseliservovahvistin MOVIAXIS®
 • Sovellustaajuusmuuttaja MOVIDRIVE® B
 • Vakiotaajuusmuuttaja MOVITRAC® B

Hajautetut käyttölaitteet

 • Käyttölaite- ja järjestelmäohjaus MAXOLUTION ® -järjestelmäratkaisuille
 • Hajautetut käyttölaite-, asemointi- ja sovellusohjaukset MOVIPRO®
 • Hajautettu asennus: Jakolaite ja ohjain, vakio- ja sovellustaajuusmuuttaja MOVIFIT®
 • Vaihdemoottori ja taajuusmuuttaja MOVIMOT®

Taajuusmuuttajatekniikan ja lisälaitteiden yleiskuva

Keskitetty kaappiasennus: sisäänrakennettu toimintaturvallisuus taajuusmuuttajassa

sertifointi (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Sulje taulukko
Turvatoiminnot Käyttöelektroniikka Lisäkortti Tiedonsiirto/ohjaus

 • STO (Safe Torque Off): vääntömomentin turvallinen poiskytkentä
 • SS1 (Safe Stop 1): turvallinen pysäytys
 • 1 digitaalinen turvallinen lähtö

 • Taajuusmuuttajalle MOVIDRIVE® B
  (rakennekoot 0 - 7)
 • Taajuusmuuttajalle MOVITRAC® B
  (rakennekoot 0 - 5)


MOVISAFE® DFS11B/21B
Pysäytysvalvonta

PROFIsafe

 • PROFIBUS DP tai
 • PROFINET IO

 • Sisäänrakennettu akselivalvontatoiminto
 • Helppo turvaorientoitunut parametrointi
 • Turvatoiminnot: SLS, SDI, SLA, SCA, SSM, SLI, SLP, STO, SS1, SS2, SOS
 • 8 digitaalista turvallista tuloa
 • 3 digitaalista turvallista lähtöä

Taajuusmuuttajalle MOVIDRIVE® B
(rakennekoot 1 - 7)

MOVISAFE® DCS21B
Liike- ja asemointivalvonta

PROFIsafe

 • PROFIBUS DP ja kenttäväyläliitäntä DFS12B tai
 • PROFINET IO kenttäväyläliitännän DFS22B kautta

 • Sisäänrakennettu akselivalvontatoiminto
 • Sisäänrakennettu logiikan käsittely tulojen/lähtöjen vapaaseen linkitykseen
 • Turvatoiminnot: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO,SS1, SS2, SOS
 • 8 digitaalista turvallista tuloa
 • 3 digitaalista turvallista lähtöä

Taajuusmuuttajalle MOVIDRIVE® B
(rakennekoot 1 - 7)

MOVISAFE® DCS22B
Liikevalvonta

PROFIsafe

 • PROFIBUS DP ja kenttäväyläliitäntä DFS12B tai
 • PROFINET IO kenttäväyläliitännän DFS22B kautta

 • Sisäänrakennettu akselivalvontatoiminto
 • Sisäänrakennettu logiikan käsittely tulojen/lähtöjen vapaaseen linkitykseen
 • Turvatoiminnot: SLS, SDI, SLA, SCA, SLP, STO,SS1, SS2, SOS
 • 8 digitaalista turvallista tuloa
 • 3 digitaalista turvallista lähtöä

Taajuusmuuttajalle MOVIDRIVE® B
(rakennekoot 1 - 7)

MOVISAFE® DCS31B
Liike- ja asemointivalvonta
-

 • Sisäänrakennettu akselivalvontatoiminto
 • Sisäänrakennettu logiikan käsittely tulojen/lähtöjen vapaaseen linkitykseen
 • Turvatoiminnot: SLS, SDI, SLA, STO, SS1, SSM
 • 8 digitaalista turvallista tuloa
 • 3 digitaalista turvallista lähtöä

Taajuusmuuttajalle MOVIDRIVE® B
(rakennekoot 1 - 7)

MOVISAFE® DCS32B
Liikevalvonta
-
Tänne on sijoitettu taulukko

Keskitetty kaappiasennus: Modulaarinen turvallisuus taajuusmuuttajassa

sertifointi (IEC 61508) SIL 3, (EN ISO 13849-1) PL e

Sulje taulukko
Turvatoiminnot Käyttöelektroniikka Turvamoduuli Tiedonsiirto/ohjaus

 • Sisäänrakennettu logiikan käsittely tulojen/lähtöjen vapaaseen linkitykseen
 • Turvatoiminnot: STO, SS1
 • Laajennettava tulo-/lähtömoduuleilla
 • Enintään 56 digitaalista tuloa
 • Enintään 32 lähtöä


Koko taajuusmuuttajaohjelmalle:

 • Taajuusmuuttaja MOVIDRIVE®
 • Taajuusmuuttaja MOVITRAC®
 • Moniakseliservovahvistin MOVIAXIS®


Turvamoduuli
UCS10B/PS

PROFIsafe

 • PROFIBUS DP tai
 • PROFINET IO


 • Sisäänrakennettu logiikan käsittely tulojen/lähtöjen vapaaseen linkitykseen
 • Akselivalvontatoiminto yhdelle akselille
 • Turvatoiminnot: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
 • Laajennettava tulo-/lähtömoduuleilla
 • Enintään 56 digitaalista tuloa
 • Enintään 32 lähtöä

-
Turvamoduuli
UCS11B/PS
-

 • Sisäänrakennettu logiikan käsittely tulojen/lähtöjen vapaaseen linkitykseen
 • Akselivalvontatoiminto enintään kahdelle akselille
 • Turvatoiminnot: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
 • Laajennettava tulo-/lähtömoduuleilla
 • Enintään 56 digitaalista tuloa
 • Enintään 32 lähtöä

-
Turvamoduuli
UCS12B/PS
-

 • Sisäänrakennettu logiikan käsittely tulojen/lähtöjen vapaaseen linkitykseen
 • Akselivalvontatoiminto enintään 12 akselille
 • Turvatoiminnot: SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SCA, SLP
 • Laajennettava tulo-/lähtömoduuleilla
 • Enintään 150 digitaalista tuloa/lähtöä
 • Enintään 54 lähtöä

-
Moniakselilogiikkamoduulit
UCS50B + UCS51B
Moniakselilogiikkamoduulit
UCS50B/PS + UCS51B/PS
Tänne on sijoitettu taulukko

Hajautettu asennus

Sulje taulukko
Turvatoiminnot Käyttöelektroniikka Turvamoduuli Tiedonsiirto/ohjaus
Turvallinen ohjaus / turvallinen käyttö Integroidulla taajuusmuuttajalla varustetut MOVIMOT®-vaihdemoottorit ja kenttäjakolaite MQS../Z.6F
- Kenttäjakolaite ja sisäänrakennettu MOVIMOT®-taajuusmuuttaja, tyyppi MQS../Z.7F
PROFIsafe PROFIBUS-väylällä

 • Turvallinen poiskytkentä (STO)
 • Turvallinen pysäytys (SS1(a), SS1(c))
 • Turvallinen liike (SDI, SLS)
 • Hyväksynnät:
  • SIL 3 standardin IEC 61508 mukaan
  • PL e standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti

Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT®-MC tai -FC ja integroitu toiminnallinen turvallisuus
Varustettu lisälaitteella MOVISAFE® S12
Malli S12A

 • 4 turvallista tuloa F-DI (OSSD-kykyinen)
 • 2 pulssilähtöä
 • 2 turvallista lähtöä F-DO (2-napainen)
 • 1 laitteen sisäinen turvallinen lähtö STO (2-napainen)
  Malli S12B
 • 8 turvallista tuloa F-DI (OSSD-kykyinen)
 • 2 pulssilähtöä
 • 1 laitteen sisäinen turvallinen lähtö STO (2-napainen)

PROFIsafe lisälaitteella MOVISAFE®® S12

 • Standalone Safety -ratkaisut ovat mahdollisia itsenäisessä käytössä myös ilman ulkoisia turvaohjauksia
 • Valinnainen turvaorientoitunut jarrun poiskytkentä (SBC)


Hajautetut asennukset hajautetulla käyttölaite-, asemointi- tai sovellusohjauksella

 • MOVIPRO®-SDC ja integroidut turvatoiminnot ja
 • MOVIPRO®-ADC ja hajautettu turvaohjaus MOVISAFE® HM31


ja sisäänrakennettu MOVISAFE®-lisälaite S11:
4 turvaorientoitunutta lähtöä turvallisten antureiden ja kahden turvaorientoituneen lähdön kytkentää varten
PROFIsafe ja lisälaite MOVISAFE® S11

 • Standardin EN 61800-5-2 valmiit käyttölaite- ja sovellusrakenneosat (Motion Library, sertifiointi SIL 3 ja/tai PL e) ovat
  käytettävissä liikkuvalle ja kiinteälle kuljetintekniikalle
 • SS1, SS2, SOS, SDI, SLS, SSR, SLA, SAR, SSM, SLI, SLP
 • Turvallinen poiskytkentä ja pysäytys
 • Turvallinen eri alueiden vaihtokytkentä
 • Turvallinen liikkeen ja aseman havannointi
 • Sertifiointi:
  • SIL 3 standardin IEC 61508 mukaan
  • PL e standardin EN ISO 13849-1 mukaisesti

Erityinen MOVIPRO®-malli ja toimintolaajennukset käyttölaite- ja järjestelmäohjauksena MAXOLUTION®-järjestelmäratkaisuille Hajautettu turvaohjaus MOVISAFE® HM31


Turvallinen tiedonsiirto:

 • safe ethernet (SIL 3, Master & Slave), mahdollinen myös WLANin kautta
 • PROFINET PROFIsafe (Controller/Host & Device/Device)

Tänne on sijoitettu taulukko

Käyttöalueet

Turvallinen tiedonsiirto voidan toteuttaa kaikissa kone- ja järjestelmärakenteissa horisontaalisesti ja vertikaalisesti, riippumatta siitä, onko kyseessä keskitetty vai hajautettu asennuskonsepti.

 • Hyllystöhissit
 • Ajolaitteet
 • Nosturit
 • Käsittelyportaalit
 • Matkatavaroiden käsittelylaitteistot
 • Tehtaat: puristamot, raakarakennus, maalaus, loppuasennus
 • Scara-robotit
 • Erikoiskoneenrakennus
 • Lavakoneet
 • Pakkauslaitteet
 • Rullaradat
 • Ruuhkakuljettimet
 • Kääntökuljettimet
 • Sovellukset, kuten raskaskuorma-EHB, FTS, saksinostopöydät, nosto-laskukuljettimet, nostoasemat, työntövaunut, pyörivät jakolaitteet, pyörivät pöydät, asemoinnilla varustetut suurnopeushorisontaalikuljettimet.

Sivut joilla on vierailtu viimeksi