CCU-sovelluskonfiguraattori

CCU (Configurable Control Unit) -sovelluskonfiguraattorin ansiosta käytössäsi on useita standardisoituja ja parametroitavia ohjelmistomoduuleja. Sekä yksinkertaisten yksittäisakselisovellusmoduulien että myös vaativien moniakselisovellusmoduulien konfigurointi on helppoa ja kaikki tapahtuu ilman ohjelmointia.

Parametrointia ohjelmoinnin sijaan

Controller Software - ApplicationConfigurator / CCU

CCU Application Configurator -ohjelmisto tekee sovelluksen käyttöönotosta helppoa. Standardisoidut ja suoraan toimivat sovellusmoduulit tarvitsee vain parametroida. Parametreina modulille annetaan sovelluksen ominaisuudet esim. nopeus ja kiihtyvyys.

Käyttölaitetehtäviä voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti ilman ohjelmointitaitoja. Integroitu diagnosointityökalu helpottaa laitteen käyttöönottoa ja lyhentää seisonta-aikoja.

 • Yksittäisakselisovellusmoduulit: konfiguroitavat ohjelmistomoduulit yksittäisakseleiden ohjaukseen eri käyttötavoilla, esim. kierroslukusäätely, asemointi ja kulmasynkronointi.
 • Moniakselisovellusmoduulit: konfiguroitavat ohjelmistomoduulit vaativien liikkeiden ohjaukseen, esim. hyllystöhissit, käärintä- ja kinematiikkasovellukset.

Meiltä saa lisätietoja

 • Henkilökuntamme neuvoo mielellään
 • Kattava alueellinen myyntiverkosto. Lähellä sinua.
 • Tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Yksi kumppani.

Edut

 • Parametrointia ohjelmoinnin sijaan

  graafisilla konfiguraattoreilla, joilla voi parametroida valmiita ja toimivia sovellus- ja teknologiamoduuleja.
 • Taajuusmuuttajan helppo käyttöönotto

  standardisoiduilla sovellusmoduuleilla, jolloin aikaa vievää ohjelmointia ei tarvita.
 • Sovelluksen optimointi

  valikoimaan kuuluvilla erilaisilla diagnosointityökaluilla.

Ominaisuudet

Sovellusten konfigurointi CCU Application Configuratorin avulla

 • Moduulien graafinen konfigurointi tietokoneella
 • Valmiiden ja toimivien yksittäisakseli- tai moniakselisovellusmoduulien konfigurointi
 • Moduulien ohjaus standardisoidulla rajapinnalla
 • Käyttöönotto myös ilman ylemmän tason PLC:tä simulointitilassa
 • Lyhyemmät reaktioajat useiden akseleiden koordinoinnissa
 • Sisäänrakennettu diagnosointityökalu nopeaa ja helppoa käyttöönottoa varten

Sovellusmoduulit

Stadardisoidut ja suoraan toimivat sovellusmoduulit yleisimpiin asemointi- ja liikevaiheisiin

Configurable Control Unit-sovellusmoduulit (CCU)

Yksittäisakselisovellusmoduulit

 • Käyntinopeuden säätö
 • Yleismoduuli: kierrosluku, asemointi, loppumatka
 • Technology-yleismoduuli, lisäksi kulmasynkronikäynti
 • Asemoinnin pika-/ryömintäkäyttö

Moniakselisovellusmoduulit

 • HandlingKinematics: kinematiikan ja käsittelysovellusten toteutus
 • effiSRS: hyllystöhissin ajo- ja nostoakselin energiaoptimoitu koordinointi
 • Kelain: materiaalien helppo käärintä
 • SyncCrane: nostureiden ja nostolaitteiden helppo ohjaus

Yleismoduuli

Kierroslukusäädeltyihin ja asemoiviin sovelluksiin

Yleismoduuli

Ominaisuudet

 • Ihanteellinen kierroslukusäädeltyihin ja asemoiviin sovelluksiin
 • Tasainen käynti ja touchprobe-toiminnallisuus

Edut

 • Konfiguroitava asemointi, joko ”Lineaarinen” tai ”Modulo”
 • Absoluuttinen tai suhteellinen asemointi
 • Akseleiden nopeus/kulmasynkronointi
 • Neljä prosessidataprofiilia (4, 6, 7, 10 PD)

Technology-yleismoduuli

Kulmasynkronoitujen lisäsovellusten täydentämiseksi

Technology-yleismoduuli

Ominaisuudet

 • Laajennus yleismoduulin toimintolaajuuteen
 • Kulmasynkronoidut sovellukset "Gearing"

Edut

 • Enintään kahdeksan käyttölaitteen synkronoidut liikkeet
 • Matka- tai aikapohjainen synkronointi

Pika- ja ryömintäkäyttöasemoinnin sovellusmoduuli

Edulliset ratkaisut esim. kuljettamisen tarpeisiin

Pika- ja ryömintäkäyttöasemoinnin sovellusmoduuli

Ominaisuudet

 • Mahdollistaa edullisten ratkaisujen toteutuksen esim. kuljettamisen eri tarpeisiin

Edut

 • Käyttölaitetoiminnot asemointi ja ryömintä
 • Soveltuu rullaratoihin, nosto- ja kääntöpöytiin

HandlingKinematics-sovellusmoduuli

Helppo "Pick-and-Place" -konfigurointi

HandlingKinematics-sovellusmoduuli

Ominaisuudet

 • HandlingKinematics-sovellusmoduuli tukee kinematiikka- ja käsittelysovelluksen nopeaa ja helppoa käyttöönottoa vaistonvaraisesti ohjattavalla ohjelmistolla ja graafisella konfiguroinnilla. Moduulin avulla tahtiaikaa voi pienentää huomattavasti määritettävällä pyöristysasteella sekä integroidulla Look-Ahead-toiminnolla varustetulla rataohjauksella.

Edut

 • Kenttäväyläliityäntä, jossa on enintään 20 ratapistettä ja määritetyt odotuspisteet jokaisessa ratasegmentissä.
 • Touch-Probe-mittaustoiminto ja loppumatka-asemointi
 • 3D-simulointi käyttöönotolle ja diagnoosille

effiSRS-sovellusmoduuli

Energiatehokkaaseen käyttöön

effiSRS-sovellusmoduuli, energiasäästöhyllystöhissijärjestelmä

Ominaisuudet

 • Tukee hyllyvarastojen energiatehokasta käyttöä

Edut

 • Nosto- ja ajoakselin energiaoptimoitu koordinointi
 • Yhden tai kahden nostinlaitteen tuki
 • Roikkuvan köyden tunnistus, puskuriajo, valinnainen takaisinsyöttö

Kelain-sovellusmoduuli

Tasainen vetovoima tai ratanopeus

Kelain-sovellusmoduuli

Ominaisuudet

 • Sovelluksiin, joissa on kelattava materiaaleja tasaisella vetovoimalla tai tasaisella ratanopeudella
 • Erilaisia kelausteknologioita eri materiaaleille ja mekaanisille ominaisuuksille

Edut

 • Kelain määrittää vetovoiman vääntömomenttiohjauksella, vetovoiman säätelyllä, heiluritelasäätelyllä
 • Kelain määrittää nopeuden valinnaisella nopeussäätelyllä

Vastaavia tuotteita

Sivut joilla on vierailtu viimeksi