Vastuullisuus

Toimimme vastuullisesti

SEW-EURODRIVE -konsernin kestävän kehityksen periaatteet koskevat yrityksen kaikkia toimintoja - maailmanlaajuisesti ja paikallisesti. Konserni huomioi toiminnassaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

SEW-EURODRIVE -konsernin kestävän kehityksen kulttuuri on muodostunut yhteistyössä työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja tavarantoimittajien kanssa.

SEW-EURODRIVE Oy

Olemme vakavarainen perheyritys ja luotettava yhteistyökumppani. Huomioimme toimintamme vaikutukset kaikkiin sidosryhmiimme. Tuotamme lisäarvoa sidosryhmillemme kestävällä tavalla ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden.

Vastuullinen toiminta on arvojemme mukaista. Vastuullisuuden painopistealueemme ovat:

*EcoVadis, Sustainability rating, Gold 2022

Toimimme vastuullisesti ja suojelemme ympäristöämme myös tuleville sukupolville.

*Maailman suurin yritysvastuuluokituksien arvioitsija

Tiedote_SEW-EURODRIVE Oy:lle kultatason luokitus EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa   (PDF, 221 KB)

Henkilöstön hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi

Olemme vastuullinen työnantaja. Tarjoamme työntekijöillemme viihtyisän ja turvallisen työympäristön sekä hyvän perehdytyksen työtehtäviinsä. Erinomaiset työskentelyedellytykset, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen ovat keskeisellä sijalla toiminnassamme.

Panostamme esihenkilötyöhön ja meillä on yhdenvertainen, tasapuolinen, oikeudenmukainen ja kannustava työyhteisö.

Kiinnitämme erityistä huomiota työturvallisuuteen ja edellytämme suojavarusteiden käyttöä kokoonpanotehtaallamme ja huoltokeskuksissamme. Tuemme työntekijöidemme työkykyä kokonaisvaltaisen laajan työterveyshuollon, varhaisen välittämisen sekä henkisen että fyysisen työkyvyn tukemisen kautta.

Panostamme myös nuorten hyvinvointiin tarjoamalla heille joka vuosi kesätyöpaikkoja. Lisäksi teemme aktiivista opiskelijayhteistyötä oppilaitosten kanssa.

Työturvallisuus

As individual as you wish

Työturvallisuus

Luomme puitteet turvalliselle työpaikalle. Kannustamme työntekijöitämme tuomaan esille turvallisuuteen liittyviä havaintoja ja osallistumaan työsuojelua ja turvallisuutta käsittelevään toimintaan.

Tunnistamme yhdessä työympäristön kehityskohteita ja koulutamme säännöllisesti henkilöstöämme turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Turvallisuusjohtamisemme perustuu PDCA-kehittämismenetelmään ja on osa päivittäistä johtamistamme:

Seuraamme ja raportoimme säännöllisesti LTA-tapaturmataajuudesta. Päämäärämme on 0-tapaturmaa.

Teimme 129 turvallisuushavaintoa vuonna 2021.

Turvallisuus on valinta!

Ympäristö

Kiertotalous

Toimittajien valintakriteereissä korostuvat vastuullisuus, toimintojen läpinäkyvyys ja kestävien periaatteiden noudattaminen. Edellytämme henkilöstöltämme ja yhteistyökumppaneiltamme sitoutumista Code of Conduct -ohjeeseemme.

Hankintatoimemme tavoitteena on toimia vastuullisesti ja kehittää hankintojemme laatua ja tehokkuutta. Hankinnoissamme kiinnitämme huomiota kokonais- ja elinkaarikustannuksiin. Suosimme kestävän kehityksen tuotteita ja palveluita.

Kiinnitämme huomiota liiketoiminnassa syntyvien jätteiden kierrättämiseen ja niiden ympäristövaikutuksiin.

Toimitilat

Tavoitteenamme on toimitilojemme energiatehokkuuden jatkuva parantaminen. Olemme sitoutuneet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen. Hyödynnämme toimitiloissamme päästötöntä sähkö- ja lämpöenergiaa.

Olemme investoineet aurinkosähköön ottamalla käyttöön uuden aurinkovoimalan huoltokeskuksessamme.

Toimitilojemme valaistus on toteutettu LED-tekniikalla.

Huomioimme laitehankinnoissa koneet ja työvälineet, joilla on pienemmät ympäristövaikutukset ja jotka voidaan kierrättää / uudelleenkäyttää.

Työmatkailu

Tarjoamme ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja henkilöstön työmatkaliikkumiseen, kuten työsuhdepolkupyöräedun.

Kannustamme myös kävellen ja pyöräillen kuljettuihin matkoihin ja joukkoliikenteen käyttämiseen pidemmillä työmatkoilla.

Hollolan toimitiloihimme on asennettu latauspistokkeita sähkö- ja hybridiautoille. Ne ovat sekä henkilöstömme että toimitiloissamme vierailevien käytettävissä.

Tapahtumat

Tapahtumien järjestämisessä kiinnitämme huomiota muun muassa tarpeettoman matkustamisen vähentämiseen. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään videoneuvotteluja. Lisäksi edistämme joukkoliikennevälineiden käyttöä aina kun se on mahdollista.

Suosimme uudelleenkäytettävistä tai sertifioiduista, kierrätetyistä tai kierrätettävistä materiaaleista valmistettujen laitteiden käyttöä. Tarjoiluissa hyödynnämme pestäviä astioita tai biohajoavia ja kompostoitavista materiaaleista valmistettuja tuotteita.

Eettisyys

As individual as you wish

Eettisyys

Noudatamme toiminnassamme SEW-EURODRIVE -konsernin Code of Conduct -ohjeita.

Toimimme voimassa olevien lakien ja asetuksien mukaisesti, kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työelämän perusoikeuksia.

Odotamme kaikkien sidosryhmiemme noudattavan Code of Conduct -ohjeitamme.

Toimintaamme ohjaavat muun muassa:

Tuotteet, palvelut ja ratkaisut

Teknologiat

Modulaariset ja integroidut automaationratkaisumme lisäävät tuotannon joustavuutta, energiatehokkuutta, prosessiturvallisuutta ja helpottavat koneiden suunnittelua - ympäristönäkökulmat huomioiden.

Hajautettu käyttötekniikkamme sisältää käyttölaitteet, hajautetut taajuusmuuttajat ja liikkeenohjauksen – optimaalisesti yhteensopivia komponentteja. MOVI-C®-automaatiojärjestelmän kokonaisratkaisu integroi käyttöautomaation – myös hajautetun käyttötekniikan – saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi.

SEW-EURODRIVEn teho- ja energiaratkaisujen avulla voidaan vähentää verkon tehohuippuja ja parantaa järjestelmän energiatehokkuutta ja käytettävyyttä. Ratkaisu on helposti integroitavissa myös olemassa oleviin järjestelmiin. Näin on mahdollista vähentää sähkönkulutusta jopa 30 % ja CO2-päästöjä noin 50 %.

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää, miten voit parantaa järjestelmäsi energiatehokkuutta ja käytettävyyttä.

As individual as you wish

Huoltopalvelut

Huoltopalvelut-konseptimme sisältää palveluita vaihteen koko elinkaaren ajaksi. Palveluvalikoimaamme kuuluvat muun muassa vaihdehuolto, ennakoivan kunnossapidon mittaukset ja tarkastukset sekä kenttähuolto - kaikki yhdeltä kumppanilta.

Tutustu ympäristöystävällisiin palveluihimme:

Online Support

SEW-EURODRIVE Online Support -asiakasportaali sisältää hyödyllisiä toimintoja, tietoa ja käytännön apua päivittäiseen työskentelyysi. Palvelusta löydät muun muassa CAD-tiedostot, tuotekongifuraattorin ja tilauskohtaisen dokumentaatiosi - 24/7.

Online Support -palvelun osa-alueet:

Asiakaskohtaisia webinaareja

Webinaarit

Järjestämme asiakaskohtaisia webinaareja muun muassa seuraavista aiheista:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä myyntiimme.

Tekninen koulutus

Järjestämme käytännönläheisiä käyttötekniikan ja käyttölaiteautomatisoinnin koulutuksia.

SEW-EURODRIVEn koulutuksia järjestetään myös asiakkaan tiloissa.

Tarjoamme asiakkaillemme digitaalisen oppimisympäristön veloituksetta käyttöön. Tutustu monipuoliseen ja ympäristöystävälliseen verkko-oppimisalustaamme.