BenefitsOperating principle and servicesDownloadsContact
Vastuullisuusteemamme

Vastuullisuus

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme

Vastuullisuus on keskeinen osa SEW-EURODRIVE Oy:n strategiaa ja päivittäistä toimintaa. Vastuullisuuden painopistealueissamme korostuvat henkilöstön hyvinvointi, turvallisuus, ympäristöystävälliset tuotteet ja palvelut, vastuullinen kumppanuus sekä eettisyys.

Teemme tavoitteellista työtä vastuullisuuden edistämiseksi. Vastuullisuustyössämme korostuvat oman toimintamme vaikutukset ja sidosryhmiemme tarpeiden ymmärtäminen – näin tuotamme lisäarvoa kestävällä tavalla.

Olemme paikallinen yhteistyökumppani - lähellä asiakasta.

Tutustu myös vastuullisuusraporttiimme.

Painopistealueemme

Henkilöstö


Tuotteet ja palvelut


Toimitus- ja raaka-aineketjut


Tuotannon ja liiketoiminnan prosessit


Eettisyys ja hallinto


Kestävän kehityksen tavoitteet

Vastuullisuus on yksi arvoistamme, sisäänrakennettu päivittäiseen johtamiseemme ja strategiaamme. Edistämme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita osana vastuullisuustyötämme. Arvioimme säännöllisesti vastuullisuuden painopistealueitamme, mittareitamme ja tavoitteitamme. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa kestävämpään tulevaisuuteen.


Kestävän kehityksen periaatteet

1. Hyvinvoiva henkilöstö

Henkilöstö on tärkein voimavaramme. Ihmiset ovat toimintamme keskiössä niin kokoonpanossa, myynnissä, huollossa kuin hallinnossa.Yrityskulttuurillemme on ominaista yhteistyön korostaminen, toistemme kunnioittaminen ja arvostaminen.

Tuemme työntekijöidemme työkykyä laajan työterveyshuollon, varhaisen välittämisen sekä henkisen että fyysisen työkyvyn tukemisen kautta.

Panostamme työntekijäkokemukseen tarjoamalla monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Tarjoamme turvallisen työpaikan sekä henkilöstöllemme että toimitiloissamme vieraileville. Tavoitteenamme on nolla työtapaturmaa ja panostamme ennaltaehkäisevään turvallisuustyöhön. Tunnistamme yhdessä työympäristön kehityskohteita ja koulutamme henkilöstöämme turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

2. Tuotteita ja palveluita koko elinkaaren ajaksi

Innovatiivisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittämisellä on merkittävä rooli SEW-EURODRIVEn kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Käyttölaitteiden modulaarinen konsepti on yksi tärkeimmistä yrityksen menestystekijöistä. Resurssitehokas konsepti vähentää ympäristökuormitusta muun muassa tuotannon raaka- aineiden loppukulutuksen kautta.

Modulaariset ja integroidut automaatioratkaisut lisäävät tuotannon joustavuutta, energiatehokkuutta, prosessiturvallisuutta ja helpottavat koneiden suunnittelua - ympäristönäkökulmat huomioiden.

Vastuullista elinkaaren hallintaa

SEW-EURODRIVE Oy tarjoaa vaihdehuoltopalveluita vaihteen koko elinkaaren ajaksi. Käyttölaitteiden kokonaisvaltaisella ja ennakoivalla kunnonvalvonnalla ylläpidetään ja parannetaan niiden käytettävyyttä. Asennuskannan auditoinnista kunnossapidon suunnitteluun, käyttöön ja kunnossapitoon.

3. Toimitus- ja raaka-aineketjut

"Vastuullinen kumppani - maailmanlaajuisesti ja paikallisesti."

SEW-EURODRIVE -konserni pyrkii varmistamaan maailmanlaajuisen verkostonsa avulla, että raaka-aineiden hankinnat sekä yrityksen tuotteet ja ratkaisut sijaitsevat mahdollisimman lähellä asiakkaita ja paikallisia toimipisteitä hiilijalanjäljen minimoiseksi. Hankintaketjujen vastuullisuus varmistetaan toimittajien hallintamenettelyllä. Merkittävä osa konsernin CO2-päästöistä syntyy kansainvälisissä toimitus- ja raaka-aineketjuissa.

4. Tuotannon ja liiketoiminnan prosessit

Pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutuksia kehittämällä tuotteitamme ja tuotantoprosessejamme.

SEW-EURODRIVEn tuotteiden hiilijalanjäljen laskemiseen vaikuttaa käyttölaitteidemme modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa useita erilaisia vaihteiden ja moottoreiden asiakaskohtaisia yhdistelmiä.

Tavoitteenamme on toimitilojemme energiatehokkuuden jatkuva parantaminen. Olemme hyödyntäneet Hollolan toimitiloissamme päästötöntä sähkö- ja lämpönergiaa vuodesta 2023 alkaen. Olemme myös investoineet aurinkosähköön ottamalla käyttöön uuden aurinkovoimalan huoltokeskuksessamme.

Olemme sitoutuneet elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen.

Suosimme paikallisia kestävän kehityksen tuotteita ja palveluita.

Kiinnitämme huomiota kokonais- ja elinkaarikustannuksiin ja optimoimme kierrätystä.

5. Eettisyys ja hallinto

Meillä on tärkeä rooli yhteiskunnassa ja toiminnallamme on taloudellisia vaikutuksia useille eri sidosryhmillemme.

Oikeudenmukaista ja läpinäkyvää toimintatapaamme ohjaavat sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, eettinen toimintaohjeemme (Code of Conduct) sekä työterveyteen ja tietoturvaan liittyvät standardit.

Varmistamme järjestelmällisesti tietosuojan ja tietoturvallisuuden toteutumista.

Noudatamme kansainvälistä vientivalvontaa ja pakotteita koskevia säädöksiä.

EcoVadis-vastuullisuusarviointi

Vastuullisuusarvioitsija EcoVadis on myöntänyt SEW-EURODRIVE Oy:lle kultatason luokituksen vastuullisuustyöstä. EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta neljällä osa-alueella: ympäristö, työntekijät ja ihmisoikeudet, eettiset toimintatavat sekä kestävä hankinta.

Vastuullinen yhteistyökumppani

Olemme paikallinen yhteistyökumppani - lähellä asiakasta. Toimimme vastuullisesti ja suojelemme ympäristöä myös tuleville sukupolville.

Lisätietoja

Myynnin asiantuntijamme kertovat mielellään lisää vastuullisuusteemoistamme.