15.11.21 • Käyttötekniikkaan erikoistunut SEW-EURODRIVE Oy hyödyntää AGV-teknologiaa kokoonpanotehtaallaan Hollolassa. Yrityksen suunnittelema ja toteuttama AGV-vaunu otettiin käyttöön syyskuussa. Automaation, järjestelmien ja käyttölaitteiden yhteensopivuudella yritys saavuttaa merkittäviä hyötyjä kokoonpanotehtaan sisälogistiikassa ja työturvallisuudessa.

Automaatio, robotiikka ja digitalisaatio koskettavat koko yhteiskuntaa. SEW-EURODRIVE -konserni tuottaa palveluita ja ratkaisuja tähän nopeasta kasvavaan markkinaan, jonka tavoitteena on parantaa valmistavan teollisuuden tuottavuutta. Konserni on kansainvälinen, tunnettu sisälogistiikan asiantuntija ja käyttöautomaation kokonaistoimittaja. Yrityksen kehittämiä AGV-ratkaisuja hyödynnetään useissa SEW-EURODRIVEn tuotantolaitoksissa ja kokoonpanotehtaissa. AGV-teknologiaa käytetään nyt myös konsernin tytäryrityksessä, SEW-EURODRIVE Oy:n kokoonpanotehtaalla.

”AGV-ratkaisun avulla optimoimme tuotannon tilankäyttöä ja materiaalivirtoja kokoonpanopisteiden välillä. Ratkaisu parantaa myös työturvallisuutta, ergonomiaa ja työn mielekkyyttä tehtaallamme. AGV-vaunun käyttöönotto tehostaa toimintaamme ja lisää kokoonpanoprosessin joustavuutta. Näin pystymme paremmin vastaamaan kasvavaan kysyntään”, kertoo SEW-EURODRIVE Oy:n tuotantojohtaja Peteri Laitinen.

”Tuotteistetuissa AGV-ratkaisuissamme on kaikki valmiina - mekaniikka, käyttöteknologia ja ohjauskonsepti. Lisäksi toimitamme asiakaskohtaisesti suunniteltuja ratkaisuja - yksittäisistä AGV-vaunuista kymmenien vaunujen järjestelmiin. Esittelemme mielellämme viimeisintä käyttöönotettua asiakaskohtaista ratkaisuamme Hollolan kokoonpanotehtaallamme. Tervetuloa tutustumaan”, toivottaa SEW-EURODRIVE Oy:n myyntijohtaja Juha Korhola.

AGV-vaunut

Itseohjautuvat, automatisoidut vihivaunut (AGV, Automated Guided Vehicles) kuljettavat materiaalivirtoja tuotanto- ja varastoympäristöissä. Ne navigoivat ja liikkuvat ilman kuljettajaa ennalta määrättyjä reittejä pitkin. Vihivaunut soveltuvat eri kokoisten kuormien siirtämiseen useilla eri teollisuuden aloilla. Vihivaunujärjestelmä koostuu vihivaunuista ja niiden toimintaa ohjaavasta ohjausjärjestelmästä.

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Juha Korhola, p. 0201 589 273, juha.korhola@sew.fi

Markkinointiviestintäpäällikkö Heidi Pekkala, p. 0201 589 253, heidi.pekkala@sew.fi

sew@sew.fi