23.08.21 • Käyttötekniikkaan erikoistunut SEW-EURODRIVE Oy on täydentänyt modulaarista MOVI-C® -automaatiojärjestelmäänsä hajautetulla käyttöteknologialla. Järjestelmä sisältää useita optimaalisesti yhteensopivia komponentteja sekä hajautettuihin kuljetinkäyttöihin että vaativiin liikkeenohjauksen sovelluksiin. MOVI-C® soveltuu useisiin eri käyttötarkoituksiin teollisuuden laitevalmistajille ja loppuasiakkaille.

”Hajautettuja käyttölaitejärjestelmiä hyödynnetään useilla teollisuudenaloilla, kuten sisälogistiikassa, elintarvike- ja juoma- sekä ajoneuvoteollisuudessa. Optimaalisesti yhteensopivat komponentit ja kokonaisjärjestelmän korkea hyötysuhde tekevät hajautetusta järjestelmästä taloudellisen ja tehokkaan kokonaisratkaisun. Järjestelmä kuluttaa jopa 50 % vähemmän energiaa kuin tavallinen käyttölaitejärjestelmä.”, kertoo SEW-EURODRIVE Oy:n myyntijohtaja Juha Korhola.

SEW-EURODRIVEn hajautetun käyttöteknologian ratkaisussa moottori, vaihde ja käyttöelektroniikka on integroitu yhdeksi komponentiksi. Loppuasiakas tai laitetoimittaja tilaa komponenttitoimittajalta vain yhden komponentin, joka sisältää hajautetut käyttölaitteet valmiiksi testattuina. Ratkaisun avulla minimoidaan suunnittelun rajapintariskit. Lisäksi asennus- ja kaapelointitöiden vähentyminen tarkoittaa ajansäästöä asennuskohteessa ja lyhentää projektien läpimenoaikaa.

MOVI-C®-automaatiojärjestelmän hajautetut käyttölaitteet:

MOVIGEAR® classic – vaihde ja synkronimoottori

MOVIGEAR® performance – vaihde ja synkronimoottori yhdistettynä taajuusmuuttajaan

MOVIMOT® performance – vaihde ja synkronimoottori yhdistettynä taajuusmuuttajaan

MOVIMOT® advanced – vaihde ja asynkronimoottori yhdistettynä taajuusmuuttajaan

MOVIMOT® flexible – hajautettu taajuusmuuttaja kenttäjakolaitteena

SEW-EURODRIVEn MOVI-C® -automaatiojärjestelmän kokonaisratkaisu integroi käyttöautomaation

myös hajautetun käyttöteknologian – saumattomasti yhdeksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja:

Myyntijohtaja Juha Korhola, p. 0201 589 273, juha.korhola@sew.fi

Markkinointiviestintäpäällikkö Heidi Pekkala, p. 0201 589 253, heidi.pekkala@sew.fi

sew@sew.fi