04.03.24 • Käyttötekniikkaan erikoistunut SEW-EURODRIVE Oy investoi noin miljoona euroa nykyisiin toimitiloihinsa Hollolan huoltokeskuksessa ja kokoonpanotehtaassa. Investointi luo pohjaa yrityksen kasvulle, huoltoliiketoiminnan kehittämiselle ja uusille työpaikoille tulevina vuosina.

”Investointihankkeidemme tavoitteena on varmistaa kilpailukykymme myös tulevaisuudessa. Kokoonpanotehdas ja huoltokeskuksemme Hollolassa ja Torniossa ovat merkittävä lisäarvo liiketoimintamme kehittämiselle. Lisäksi kokoonpanotehtaamme 24/7-toimituskyky tuottaa ainutlaatuista arvoa asiakkaillemme. Pikatoimituspalvelumme ansiosta asiakas saa uuden käyttölaitteen jopa muutamassa tunnissa”, kertoo SEW-EURODRIVE Oy:n toimitusjohtaja Juha Korhola.

Yritys investoi huoltoliiketoimintaan myös vuonna 2018 perustamalla SEW-EURODRIVE -konsernin pohjoisimman huoltokeskuksen Tornioon.

”Toimintamme lähtökohtana on tuottaa arvoa asiakkaille tarjoamalla tuotteita, palveluita ja ratkaisuja tukemaan heidän liiketoimintaa. Asiakaslähtöisyys, paikallinen läsnäolo ja kumppanuus ovat toimintaamme ohjaavia tekijöitä”, jatkaa Juha Korhola.

Huoltokeskuksen investointi

Yritys toteuttaa huoltokeskukseen uusia työpisteitä. Samalla päivitetään myös käytössä olevaa työkalu- ja laitekantaa. Käytännössä yritys lähes tuplaa vaihdehuoltojen kapasiteetin ja varmistaa vaihdehuoltojen nopeamman läpimenoajan.

Kokoonpanotehtaan investointi

Kokoonpanotehtaan toimituskyvyn vahvistamiseksi suurempien vaihteiden työpisteille tehdään layout-muutos. Hankkeen myötä kapasiteettia nostetaan muun muassa lisäämällä työpisteiden määrää ja optimoimalla komponenttien sijoittelua. Lisäksi kiinnitetään huomiota myös työn sujuvuuteen ja työturvallisuuteen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Korhola, p. 0201 589 273, juha.korhola@sew.fi

Viestintäpäällikkö Heidi Pekkala, p. 0201 589 253, heidi.pekkala@sew.fi

sew@sew.fi